Up North partners

Up North combineert expertise, netwerken, draagvlak en disciplines in een consortium bestaande uit de Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Keunstwurk. Gezamenlijk zetten we de schouders onder duurzame talentontwikkeling voor jonge opkomende talentvolle cultuurmakers in de urban- en popcultuur.

Doelen samenwerkingsverband:

  • Bijdragen aan een duurzame talentontwikkeling voor jonge cultuurmakers in de urban- en popcultuur;
  • Creëren van een interdisciplinair laboratorium waarin jonge cultuurmakers kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen;
  • Vervullen van een brugfunctie voor jonge cultuurmakers, tussen culturele actoren, en nieuwe cultuurmakers en podia en als zodanig een belangrijke pijler in de culturele keten die het Noorden rijk is;
  • Structureel delen en uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de partners en in gezamenlijkheid vorm geven van interdisciplinaire producties in Noordelijk verband;
  • Bijdragen aan het versterken van een dynamisch Noordelijk cultuurklimaat waarin jonge cultuurmakers zich kunnen ontwikkelen.

Up North wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie en We the North.