Up North producties

We realiseren in gezamenlijkheid een interdisciplinair laboratorium waarin jonge cultuurmakers kunnen experimenteren en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Vanuit het interdisciplinair laboratorium worden er, gedurende de projectperiode september 2018 tot januari 2020, negen kleinschalige producties gerealiseerd. De producties worden respectievelijk geïnitieerd en geproduceerd door de Popfabryk (Friesland), Urban House Groningen (Groningen) en Garage TDI (Drenthe).

Hierbij neemt iedere producent drie producties voor zijn rekening en treden de twee anderen op als coproducent zodat kennis en ervaring in het maakproces gedeeld worden. De drie producenten leggen in de producties verschillende accenten overeenkomstig het eigen profiel. De jonge cultuurmakers kunnen hierbij kiezen bij welke producent ze aan de slag willen. In de laboratorium setting dagen we de jonge cultuurmakers uit de samenwerking te zoeken met cultuurmakers uit andere disciplines en het experiment aan te gaan. Per productie werken we hierbij gemiddeld met vier jonge cultuurmakers uit het Noorden.

Per productie wordt er samen met de jonge cultuurmakers bekeken wat er nodig is om tot een goede ontwikkeling en productie te komen. Uit het netwerk van het consortium wordt de juiste expertise aangetrokken en worden er specifieke samenwerkingsverbanden aangegaan voor de uitvoering van een productie. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van meer praktische aard (productieondersteuning, techniek, management etc.) als artistiek inhoudelijke zijn (choreograaf, theatermaker, regisseur, componist etc.). Hierbij kiezen we bewust ook voor jonge opkomende talenten aan het begin van hun professionele carrière, waarbij we met Up North ook bijdragen aan de talentontwikkeling van deze groep Noordelijke makers.

[foto van desta malta door pablo ter borg]