We realiseren in gezamenlijkheid een interdisciplinair laboratorium waarin jonge cultuurmakers kunnen experimenteren en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Vanuit het interdisciplinair laboratorium zijn er, gedurende de projectperiode 2018 – 2022 tweeëntwintig kleinschalige producties gerealiseerd. In 2023 zijn er drie nieuwe producties in ontwikkeling.

De producties worden gezamenlijk geproduceerd door de Popfabryk (Friesland), Noordstaat (Groningen) en Stichting Kunst & Cultuur (Drenthe).

In de laboratorium setting dagen we de jonge cultuurmakers uit de samenwerking te zoeken met cultuurmakers uit andere disciplines en het experiment aan te gaan.

Up North combineert expertise, netwerken, draagvlak en disciplines in een consortium bestaande uit de Popfabryk, Noordstaat en Stichting Kunst & Cultuur Drenthe. Up North maakt onderdeel uit van het regionale aanbod binnen NOORD, evenals het ontwikkeltraject Hit The North.

Gezamenlijk zetten we de schouders onder duurzame talentontwikkeling voor jonge opkomende talentvolle cultuurmakers in de hiphop- en popcultuur.

Per productie wordt er samen met de jonge cultuurmakers bekeken wat er nodig is om tot een goede ontwikkeling en productie te komen. Uit het netwerk van het consortium wordt de juiste expertise aangetrokken en worden er specifieke samenwerkingsverbanden aangegaan voor het maakproces en de uitvoering van een productie. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van meer praktische aard (productieondersteuning, techniek, management etc.) als artistiek inhoudelijke zijn (choreograaf, theatermaker, regisseur, componist etc.). Hierbij kiezen we naast de meer ervaren professionals bewust ook voor Young professionals, waarbij we met Up North ook bijdragen aan de talentontwikkeling van deze groep Noordelijke makers en cultuur ondernemers.

Doelen samenwerkingsverband

  • Bijdragen aan een duurzame talentontwikkeling voor jonge cultuurmakers in de hiphop- en popcultuur;
  • Creëren van een interdisciplinair laboratorium waarin jonge cultuurmakers kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen;
  • Vervullen van een brugfunctie voor jonge cultuurmakers, tussen culturele actoren, en nieuwe cultuurmakers en podia en als zodanig een belangrijke pijler in de culturele keten die het Noorden rijk is;
  • Structureel delen en uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de partners en in gezamenlijkheid vorm geven van interdisciplinaire producties in Noordelijk verband;
  • Bijdragen aan het versterken van een dynamisch Noordelijk cultuurklimaat waarin jonge cultuurmakers zich kunnen ontwikkelen.

Up North wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie en We the North.

[foto van Desta Matla door Pablo ter Borg]