Femke Torensma, oftewel hoofdletterF, is schrijver en theatermaker uit Drenthe. Over het hele land  verzamelt ze inspiratie om mee terug te nemen naar haar ‘hometown’ Emmen. Zo is ze onderdeel van de  Poetry Circle en studeert deeltijd Docerend Theatermaker op Fontys.  

Voor haar regiestuk OVER/INDULGE, die ze maakte tijdens het theatertussenjaar bij Loods13,  ontving ze de Amateurkunstprijs Jongeren. Tegenwoordig is ze regelmatig te zien als spoken word artist op  verschillende platformen. In haar werk zoekt Femke graag het contrast op. Anderen noemen haar werk  mysterieus, onvoorspelbaar en ‘concreet in abstractie’. Ze zoekt naar nieuwe vormen van theater en hoopt bij te dragen aan het vernieuwen van het culturele landschap in het noorden. 

4e pitch maart 2021
[foto: Ilva Stoelwinder]